انگلستان

England 

تاریخچه

سرزمینی که اکنون کشور انگلستان را تشکیل داده‌است، در زمان آخرین عصر یخبندان، به قارۀ اروپا متصل بود. با شروع ذوب یخ‌ها و تشکیل کانال انگلیسی و دریای ایرلند، این سرزمین به‌شکل جزیره، از خشکی اروپا جدا ماند و ساکنان آن را به دریانوردانی ماهر تبدیل کرد. نخستین ساکنان این جزیره، پس از دوران پارینه‌سنگی، سلت‌ها بودند که در شمال آن زندگی می‌کردند. نیروهای رومی حدود سال 43م، از کانال انگلیسی گذشتند و به فرمان پادشاه روم، کلادیوس(Claudius)، استان جدیدی در این امپراتوری با نام بریتانیا(Britannia) تشکیل دادند. رومی‌ها تا هنگام سقوط امپراتوری خود، در سال 410م، کنترل این منطقه، شامل انگلستان و ولز و اسکاتلند امروزی را در دست داشتند؛ ولی از حملات مکرر سلت‌ها در امان نبودند.

در زمان امپراتور هادریان(Hadrian)، رومی‌ها دیواری دفاعی در اطراف شهر لندن کنونی ساختند تا از قلمرو خود دفاع کنند.پس از رومی‌ها، اقوام ژرمن(German)، شامل انگلس‌ها(Angles) و ساکسون‌ها(Saxons)، این جزیره را تصرف کردند و با شکست سلت‌ها، نام انگل لند یا انگلند را به این جزیره دادند. پاپ گرگوری کبیر(Gregory the Great) 150سال پس از ورود انگلوساکسون‌ها، کشیش آگوستین(Augustine) را برای تبلیغ دین مسیحیت به این جزیره اعزام کرد. شاه کنت(kent)نخستین پادشاه در انگلستان بود که دین مسیحیت را پذیرفت و آن را در قلمرو خود گسترش داد. در قرن یازدهم، نورمان‌ها(Normans) از فرانسه به انگلستان هجوم بردند. ویلیام از نورماندی، در نبرد هاستینگ(Hasting)، بر هارولد(Harold)از انگلستان پیروز شد و در کلیسای وست‌مینستر لندن، با نام ویلیام فاتح(William the Conqueror) تاج‌گذاری کرد.

در دوران نورمان‌ها که با دوران قرون‌وسطا در اروپا مصادف بود، زبان فرانسوی زبان رسمی دربار و اشرافیان برگزیده شد و سیستم فئودالی(Feudalism) در مملکت رواج یافت. قرن‌های بعدی، در غرب اروپا و انگلستان، با شیوع طاعون و مرگِ میلیون‌ها نفر و جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های معروف به صدساله(Hundred Years’ War)، میان این کشور و فرانسه، مصادف بود. جنگ گل‌ها (Wars of Roses) میان دو خاندان یورک(York) و لنکستر(Lancaster)، در نیمۀ قرن پانزدهم روی داد. وجهِ نام‌گذاری این جنگ، انتخاب علامت گل رز سفید برای سربازان یورک و رز قرمز برای لنکسترها بود. فاتح این جنگ سی‌ساله، هنری تئودور از خاندان لنکستر بود که با عنوان هنری هفتم تاج‌گذاری کرد. وی سپس طی ازدواج با همسری از خاندان یورک، به دشمنی‌ها پایان داد و رزی سفید و قرمز، معروف به رز تئودور را برای نماد سلسلۀ تئودور(The Tudors) برگزید.

 

هنری هشتم و دختر وی، الیزابت اول، دو پادشاه مهم خاندان تئودور هستند. در زمان هنری هشتم، خاک ایرلند ضمیمۀ انگلستان شد. پس از مخالفت هنری هشتم با کلیسای کاتولیک که مانع طلاق‌دادن همسران او بود، کلیسای انگلستان با رهبری وی تأسیس شد. پادشاهان انگلستان اکنون نیز ریاست این کلیسا را برعهده دارند. دوران 45سالۀ حکومت الیزابت اول درخشان‌ترین دوران حکومت این کشور است. او با شکست نیروی دریایی اسپانیا، کشورش را به برترین نیروی دریایی تبدیل کرد. ظهور ویلیام شکسپیر در عرصۀ ادبیات جهان، شروع کشورگشایی بریتانیا به خارج از مرزهای خود و رونق برده‌داری، دیگر اتفاقات دوران وی است. الیزابت جانشینی نداشت و جیمز اول از اسکاتلند و سپس پسر وی چارلز، پادشاهان بعدی این کشور بودند. به‌این‌ترتیب، دوران خاندان تئودور به سر آمد.

چارلز اول، به‌علت خودکامگی‌های فراوان و سرکوب شدید کاتولیک‌ها، مخالفان زیادی داشت. این مخالفان به رهبری الیور کرامول(Oliver Cromwell)، جنگ‌های داخلی را در کشور آغاز کردند. درنهایت، با پیروزی کرامول بر چارلز، حکومت کوتاه جمهوری، حدود ۱۰سال، در بریتانیا برپا شد. این حکومت با مرگ کرامول در سال 1658 پایان یافت و چارلز دوم به سلطنت رسید. سال 1666، در تاریخ انگلستان یادآور آتش‌سوزی مهیب شهر لندن است. این آتش‌سوزی ۵روز طول کشید و طی آن، بیشتر از ۱۵،۰۰۰ساختمان تخریب شد.

در سال 1707، انگلستان همراه با اسکاتلند، حکومت بریتانیای کبیر(Great Britania) را تشکیل داد که شامل مستعمرات آن در کشورهایی مانند امریکا و کانادا و استرالیا نیز می‌شد. در سال 1776، مهاجران انگلیسیِ ساکن امریکا از حکومت بریتانیای کبیر اعلام استقلال کردند که این کشور تا سال 1783، آن را به‌رسمیت نشناخت.

جیمز وات، دانشمند اسکاتلندی، در سال 1780، موتور بخار را اختراع کرد. این اختراع آغازگر دوران انقلاب صنعتی بریتانیا بود و این کشور را به بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان تبدیل کرد. در سال 1800 نیز پادشاهی ایرلند به اتحادیۀ بریتانیای کبیر پیوست و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند(UK) با مرکزیت شهر لندن تأسیس شد.

 

در سال 1837، ملکه ویکتوریا به سلطنت پادشاهی متحد بریتانیا رسید. دوران او اهمیت فراوانی در تاریخ این کشور دارد و به عصر ویکتوریایی معروف است. در این زمان، مستعمرات بریتانیا به اوج خود رسید و شرکت‌های نفتی مهمی، مانند کمپانی هند شرقی و شرکت نفت ایران و انگلیس، تأسیس شد. جنگ واترلو نیز از جنگ‌های بسیار مهم این زمان است که به دوران حکومت ناپلئون در فرانسه پایان داد. در سال 1914، جنگ جهانی اول آغاز شد. نتایج آن برای انگلستان عبارت بود از: استقلال ایرلند جنوبی و تأسیس اتحادیۀ کشورهای مشترک‌المنافع(Commonwealth of Nations) و قلمروهای مشترک‌المنافع(Commonwealth Realm).

انگلستان و آلمان نازی در ۳سپتامبر1939، جنگ جهانی دوم را آغاز کردند که درنهایت، به شکست آلمان نازی منتهی شد؛ ولی خسارت‌های زیادی نیز برای انگلستان به‌همراه آورد. این اتفاق باعث کاهش قدرت این کشور و قدرت‌گرفتن ایالات متحدۀ امریکا شد. نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، وینستون چرچیل، نقش مهمی در پایان‌گرفتن این جنگ و پیشبرد سیاست‌های کشورش داشت. از دیگر نتایج این جنگ، جداشدن مستعمراتی، مانند هند و پاکستان، از قلمرو بریتانیای کبیر بود. به‌تدریج طی سال‌های بعد، ملکه و خاندان سلطنتی اختیارات اجرایی خود را در ادارۀ کشور از دست دادند و به مقامی تقریباً تشریفاتی تبدیل شدند. یکی از نخست‌وزیران بسیار مهم انگلستان در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مارگارت تاچر بود که یازده سال این مقام را برعهده داشت. سیاست‌های او تأثیر فراوانی در روند سیاسی اروپا و دنیا گذاشت.

 

 

موقعیت جغرافیایی

کشور انگلستان، در جنوب جزیرۀ بریتانیای کبیر(Great Britain) واقع شده‌است. این جزیره شامل کشورهای اسکاتلند و ولز و انگلستان است. انگلستان بخشی از پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)(UK)، شامل کشورهای اسکاتلند، ولز، انگلستان و ایرلند شمالی است. این کشور در شمال، با اسکاتلند(Scotland)، ۱۵۴کیلومتر، در غرب، با ولز(Wales)، ۱۵۷کیلومتر، در شمال‌غربی، با دریای ایرلند(Irish Sea)، در جنوب‌غربی، با دریای سلتیک(Celtic Sea) و در شرق، با دریای شمال(North Sea) هم‌مرز است. انگلستان همچنین، بیش از هزارجزیره در قلمروی خود دارد.

جزایر مهم در این محدوده عبارتند از: جزیرۀ وایت(Isle of Wight) که بزرگ‌ترین جزیرۀ این کشور است و در کانال انگلیسی(English Channel)، مانش(La Manche)، قرار دارد؛ جزایر سیلی(Isles of Scilly) در جنوب‌غربی انگلستان که با طبیعت زیبای خود از مناطق گردشگری این کشور نیز محسوب می‌شود. کانال انگلیسی یا در تلفظ فرانسوی، مانش، این کشور را از فرانسه و قارۀ اروپا جدا کرده‌است. انگلستان با مساحت ۱۳۰،۳۹۵کیلومترمربع بزرگ‌ترین کشور در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی(UK) است و حدود 84درصد از جمعیت بریتانیای کبیر در این کشور زندگی می‌کنند.

 

انگلستان ازنظر جغرافیایی به سه منطقه تقسیم می‌شود:

انگلستان شمالی(Northern England)
این منطقه در میان کشور اسکاتلند در شمال و رود ترنت(River Trent) در جنوب قرار گرفته‌است و با وسعت ۳۷،۳۳۱کیلومترمربع، حدود چهارده میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد.

انگلستان میانی(English Midlands)
این منطقه در مرکز انگلستان قرار دارد و شامل سیزده استان است. این منطقه خود، به قسمت‌های غربی و شرقی و جنوبی تقسیم می‌شود.

انگلستان جنوبی(Southern England)
این منطقه ۶۲،۰۴۲کیلومترمربع مساحت و حدود ۲۶میلیون نفر جمعیت دارد. شهر لندن نیز در این منطقه از کشور قرار گرفته‌است.

 

آب‌وهوا

آب‌وهوای انگلستان، معتدل اقیانوسی با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد همراه با بارش‌های فراوان در سرتاسر سال است. بارش‌های این کشور تحت‌تأثیر وزش بادهای باران‌زای جنوب‌غربی از سمت اقیانوس اطلس است. وجود جریان گلف‌استریم نیز عامل مهم دیگری در وضعیت آب‌وهوای این منطقه است. برخلاف اوضاع جوی که ممکن است از روزی تا روز دیگر بسیار متغیر باشد، دمای هوا در انگلستان، در طول سال، تغییرات نسبتاً کمی دارد و به‌ندرت، به کمتر از منهای 5درجۀ سانتی‌گراد و بیشتر از 35درجۀ سانتی‌گراد می‌رسد.

 

کوه‌ها

کشور انگلستان در میان کشورهای واقع در بریتانیای کبیر، کم‌ارتفاع‌ترین منطقه است؛ بااین‌حال در این کشور، حدود دویست منطقه با ارتفاع بیشتر از ششصد متر وجود دارد. به‌طور کلّی، انگلستان ازنظر ارتفاع به دو بخش تقسیم می‌شود:هایلند زون(Highland Zone) یا بخش مرتفع، لولند زون(Lowland Zone) یا بخش کم‌ارتفاع.

 

منطقۀ کم‌ارتفاع یا لولند زون

این منطقه در جنوب و شرق انگلستان واقع شده‌است و بیشترین قسمت‌های آن را دشت‌های وسیع پوشانده است. این منطقه خاک بسیار حاصلخیزی دارد و بیشترین میزان جمعیت کشور را در خود جای داده‌است. کم‌ارتفاع‌ترین بخش کشور به‌نام ایست‌آنگلیا(East Anglia) نیز در این منطقه قرار دارد. بعضی از شهرهای مهم این منطقه عبارتند از: نُرویچ(Norwich)، پیتربورو(Peterborough)، الی(Ely) و کمبریج(Cambridge). پست‌ترین منطقۀ انگستان در منطقۀ فِن (Fens) در آنگلیای شرقی(East Anglia) قرار دارد و چهار متر از سطح دریاهای آزاد پایین‌تر است.

 

دریاچه‌ها

بیشترین دریاچه‌های انگلستان، در منطقۀ لیک‌دیستریکت، در شمال‌غربی این کشور، قرار دارد. این منطقه از سال 1951، به‌صورت پارک ملی درآمد و ارتفاعات بلند و دریاچه‌های بزرگ‌ انگلستان را در خود جای داده‌است، ازجمله دریاچۀ طویل و باریک ویندرمر(Windermere) که با مساحت ۱۴/۷۳کیلومترمربع، بزرگ‌ترین دریاچۀ طبیعی در انگلستان است. مسابقات شنای گروهی انگلستان به‌نام Great North Swim نیز در این دریاچه برگزار می‌شود. کیلدرواتر(Kielder Water) بزرگ‌ترین دریاچۀ مصنوعی انگلستان و بریتانیاست. این دریاچه در میان یکی از جنگل‌های مصنوعی بسیار بزرگ اروپا، جنگل کیلدر(Kielder Forest)، در شمال‌غربی انگلستان، ساخته شده‌است و ۱۰/۸۶کیلومترمربع وسعت دارد. در سال ۱۹۸۲، ملکه الیزابت نیروگاه برقی را در کنار این دریاچه افتتاح کرد. دریاچۀ وست‌واسر(Wast Water) در غرب منطقۀ لیک‌دیستریکت، با عمق حدود 80متر عمیق‌ترین دریاچۀ انگلستان است.

 

 

رودها

وجود رودها و دریاچه‌های فراوان در انگلستان، نتیجۀ آب‌وهوای مرطوب و پرباران این کشور است. البته به‌علت وسعت کم انگلستان، رودهای آن اغلب کوتاه است و فقط در نواحی جنوبی و مرکزی، طول نسبتاً بیشتری دارد. رودهای انگلستان در مسیری هموار و مسطح جاری است؛ بنابراین در بیشترِ آنها می‌توان کشتی‌رانی کرد. این رودها با کانال‌های بی‌شماری به یکدیگر متصل شده‌است و شهرهایی را که در مسیرشان قرار دارد، به دریای آزاد مرتبط می‌کند.

 

رود سورن(Severn) با طول 354کیلومتر، طولانی‌ترین رودی است که در انگلستان جریان دارد. این رود از ولز سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از انگلستان، ازطریق کانال بریستول، به دریای سلتی(Celtic Sea) می‌ریزد. طولانی‌ترین رودی که از انگلستان سرچشمه می‌گیرد، رودخانۀ معروف تیمز(Thames) است. از گذشته، سرچشمۀ این رود را در محلی به‌نام تیمز هد(Thames Head) در ایالت گلاسترشر، در جنوب‌غربی انگلستان، می‌دانند. عده‌ای نیز معتقدند سرچشمۀ آن در محلی به‌نام سون اسپرینگز(Seven Springs)، چند کیلومتر دورتر از تیمزهد، قرار دارد. رود تیمز پس از سرچشمه‌گرفتن، به‌سمت شرق جاری می‌شود و با عبور از شهرهای آکسفورد(Oxford)، ریدینگ(Reading)، هنلی ان تیمز(Henley-on-Thames)، وینزور(Windsor)، لندن پایتخت انگلستان، کینگستون اپاون تیمز(Kingston upon Thames) و ریچموند(Richmond) ازطریق خلیج تیمز به دریای شمال می‌ریزد.

 

رود ترنت(River Trent) سومین رود طولانی انگلستان است. این رود 297کیلومتر طول دارد، از استافوردشر(Staffordshire)، در نواحی میانی انگلستان، سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن به رود اووز(River Ouse) به دریای شمال می‌ریزد. برخلاف سایر رودهای انگلستان، این رود در قسمتی از مسیر خود، به‌سمت شمال جریان دارد و موج‌هایی خلاف جهت جریان آب در آن ایجاد می‌شود.

 

 

جاذبه های طبیعی انگلیس

کشور انگلیس را همه می شناسیم. لندن پایتخت آن بسیار معروف است و تاریخی غنی دارد که باعث می شود که بخواهیم برای دیدن ساختمان ها و بناهای تاریخی آن به این شهر سفر کنیم. اما چیزی که در این کشور وجود دارد و دلمان برای آن پر می کشد طبیعت زیبا و سبزش است که همه را محسور خود می کند. جاذبه های طبیعی انگلیس بسیار زیاد هستند. اگر به دنبال چشم اندازهای فوق العاده می گردید، کشور مناسبی را انتخاب کرده اید. از صخره های دراماتیکی که در سواحل بالا رفته اند تا غارهای باستانی این کشور همگی به ارزش سفر به آن جا می افزایند.

شاید انگلستان کشور بزرگی نباشد اما تعداد جاذبه های دیدنی آن به طرز شگفت آوری زیاد است. مناطق روستایی سبز و زیاد با سواحلی که تا حالا چندین و چند بار برنده ی جوایز مختلف شده اند دلایل خوبی برای سفر به انگلستان هستند.

 

۱- مالهام کُو ‌ Malham Cove
این تشکل سنگی، در بیرون از روستای مالهام قرار گرفته و هزاران هزار سال طول کشیده است تا توسط آبشاری که از عصر یخبندان وجود داشته، شکل بگیرد. این سنگ ها توسط طبیعت زیبای اطراف روستا پوشیده شده اند و یک مسیر پیاده روی سنگی دارند که اگر فیلم هری پاتر را دیده باشید برای شما آشنا خواهد بود.

 

۲- دِردل دور ‌ Durdle Door
این مورد یکی از جاذبه های طبیعی انگلیس است که یک طاق طبیعی در آن وجود دارد. این جاذبه در ساحل ژوراسیک در دورست واقع است. می توانید در ساحل این منطقه به یک پیک نیک فراموش نشدنی بروید و یا اگر به اندازه کافی شجاع هستید، شنا در دریا نیز اینجا امکان پذیر است.

 

۳- چدار جرج ‌ Cheddar Gorge
این صخره های دراماتیک ارتفاع بسیار بلندی دارند که در منطقه سومرست قرار گرفته اند. می توان گفت که این صخره ها بلندترین صخره های دره شکل در انگلیس هستند. اگر از بالای این صخره ها به منطقه نگاه کنید، آنقدر نفس گیر هستند که دلتان نمی خواهد هرگز به پایین بیایید. در پایین آن ها نیز غار هیجان انگیز Gough قرار دارد.

 

۴- نیدلز ‌ The Needles
درست در ساحل های سرزمین اصلی انگلستان، جزیره زیبایی به نام جزیره Wight و در قسمت های غربی آن نیدلز را پیدا خواهید کرد. در اینجا دریا و عناصر مختلف، سواحل گچ را تخریب کرده و سه برج گچی ۳۰ متری از سطح دریا را درست کرده است. دیدن این جاذبه طبیعی از دریا بسیار هیجان انگیز است و همچنین می توانید از بالای آن منظره دریا را مشاهده کنید.

 

۵- صخره های بیرهام ‌ Brimham Rocks
درست در دشت های یورکشیر، این صخره ها آن چنان زیبا هستند که چشم از آن ها برنخواهید داشت. این صخره های طبیعی عجیب در این منطقه یکی از جاذبه های طبیعی انگلیس محسوب می شوند. صخره های بیرهام حدود ۱۰ متر بلندا دارند که توسط سازمانی های مربوطه اداره و محافظت می شوند.

 

۶- گپینگ گیل ‌ Gaping Gill
به سمت دلز بروید تا یکی از معروف ترین غارهای انگلیس را کشف کنید. گپینگ گیل ۱۰۰ متر عمق دارد، پس نمی توان آن را جایی دانست که به تنهایی بروید و از آن بازدید کنید. در سال برای چند بار، باشگاه بردفورد پتهول و کریون پت هول، یک وسیله نقلیه در بالای آن راه می اندازند که مردم بتوانند به پایین بروند و برگردند. شما در آن زمان ها می توانید از مورد از جاذبه های طبیعی انگلیس را مشاهده کنید.

 

۷- سون سیسترز ‌ Seven Sisters
این جاذبه که در پارک ملی ساوت داون واقع است که صخره های گچی می باشد که در یکی از سواحل بسیار بکر انگلیس قرار دارد. این صخره ها در کنار ساحل فراز و فرود دارند که در کل می توان ۷ تپه را در آن جا مشاهده کرد که نامشان نیز از همین گرفته شده است (هفت خواهر). به طور طبیعی در طی روند فرسایششان، این صخره ها رنگ سفید به خود گرفته اند. برای دیدن آن ها باید  به سیفورد هد (Seaford Head) بروید و از طرف رودخانه کاکمر به سمت شرق نگاه کنید.

 

۸- اسکافل پیکه ‌ Scafell Pike
کوه های اسکافل پیکه که ۹۷۸ متر ارتفاع دارند بلندترین ارتفاعات و همچنین زیباترین آن ها در کشور انگلیس هستند. آن ها که جزو جاذبه های طبیعی انگلیس محسوب می شوند، آنقدر نفس گیر هستند که نمی توان آن ها را از یاد برد. اگر بخواهید به قله دست پیدا کنید، سه مسیر برای رسیدن به آن موجود است. کوهنوردانی که به بالای این قله رفته اند همگی اتفاق نظر دارند که منظره ای که این کوه ها ارائه می دهند کاملا ارزش رفتن به آن جا را دارد.

 

۹- ویناتس پس ‌ Winnats Pass
در منطقه زیبای پیک، ویناتس پس را می بینید که دره ای از سنگ آهک است که در آن صخره های برجی در تمام جهات آن دیده می شوند. جالب اینجاست در نگاه اول به نظر می رسد که این تپه ها به خاطر اینکه جاده بتواند از وسطشان رد شود از هم جدا شده اند. مسیرهای پیاده روی متعددی در این منطقه وجود دارند، بنابراین شما می توانید به تنهایی از این منطقه لذت ببرید.

 

۱۰- های فورس ‌ High Force
های فورس یکی از خوش منظره ترین آبشارهای کشور انگلیس است. این آبشار هیجان انگیز با ارتفاعی حدود ۲۱ متر به پایین می ریزد که موجب شده گردشگران از دیدن آن خسته نشوند. یک پیاده روی آرامش بخش در اطراف این آبشار تضمین می کند که شما هم از مناظری که پیش رویتان است و هم از خود آبشار نهایت لذت را ببرید.

 

۱۱- کانیستون واتر ‌ Coniston Water
در منطقه لِیک، شما باید به دنبال دریاچه ای بگردید که یکی از زبیاترین جاذبه های طبیعی انگلیس می باشد. وسعت این دریاچه و مناظر اطرافش به شما ارمغان می دهد که در حال نظاره ی دریاچه هیجان انگیزی هستید که تا عمر دارید فراموش نخواهید کرد. این دریاچه با زمین های فوق العاده زیبای طبیعی انگلیس پوشیده شده اند که حسی خوش را برای شما فراهم خواهند کرد.

 

 

به این دلایل حداقل یکبار هم که شده انگلستان را ببینید
 

نوار ساحلی این کشور به طرز باورنکردنی ای شگفت انگیز است

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که انگلستان تعدادی از شگفت انگیزترین نوارهای ساحلی جهان را دارد و البته که در این کشور شهرهای ساحلی زیادی وجود دارد که با جادویشان شما را مجذوب خود می کنند. در بعضی از این شهرها حال و هوای قدیمی وجود دارد و هنوز هم رد و پای سنت دیده می شود.

آرامشی مثال زدنی دارد

عبارت «سرزمین سبز و آرام»عبارتی است که به انگلستان نسبت داده اند و واقعا هم درست است، آن قدر باران در این کشور زیاد می بارد که از این کشور جایی سرسبز ساخته است و شک نکنید که کافیست یکی از مناطق روستایی آن را ببینید تا برای همیشه عاشقش شوید. از شمال تا جنوب این کشور را دشت های پهناور سبز تشکیل داده و در مناطق روستایی آن به اندازه ای روند زندگی آرام  و کم استرس است که باعث شده تا آرامش مردم آن برای خیلی ها مثال زدنی باشد.

 

دریاچه های این کشور نفستان را در سینه حبس می کند

در شمال غربی این کشور، پارکی ملی به نام لیک دیستریکت وجود دارد که دقیقا مترادف واژه ی «شگفت انگیز» است! انگلستان تعدادی از دیدنی ترین دریاچه های جهان را در خود جای داده است، دریاچه هایی که آبی آبشان با تپه های پست و هموار و گاه مرتفع سبز خوشرنگ احاطه شده است و مانند نگینی در میان آن ها می درخشد و غیر ممکن است که شیفته ی این همه زیبایی نشوید. پس در واقع یکی از اصلی ترین دیدنی های انگلستان که در هنگام گردش در این کشور نباید از دست بدهید دریاچه های آن است.

 

فرقی ندارد چه فصلی، در هر صورت حیرت آور است
در ذهن بسیاری از ما این طور جا افتاده که انگلستان آب و هوای خیلی بدی دارد و وقتی که صحبت از آب و هوا باشد قطعا یکی از مناطق که شهرت بدی از این نظر پیدا کرده به نظرمان انگلستان است اما اتفاقا یکی از بهترین چیزهایی که درباره ی این کشور وجود دارد این است که در هر فصل آن باید انتظار چیزی متفاوت از فصل قبل داشته باشید که این برخلاف بسیاری از کشورهاست که حالا فصل تابستان و پاییزشان دیگر با هم فرقی ندارد. فصل بهار انگلستان پر از زندگی تازه است، همه جا نرگس های زرد می رویند، در فصل تابستان خوردن بستنی مزه ی دیگری دارد و پیک نیک ها در آن به راه است. پاییز اما عاشقتان می کند درخت هایی که به زرد اخرایی و نارنجی تغییر رنگ می دهند منظره ای شبیه بوم های نقاشی به وجودمی آورند و شاهکار خداوند را به نمایش می گذارند و زمستان هم به همراه خودش برف سفید سنگین می آورد، شب های دنج در کنار شومینه های داغ و سوزان… چرا نباید به چنین کشوری سفر کرد؟

حس تاریخی در همه جای این شهر احساس می شود!

 

انگلستان کشور بزرگی نیست و مساحت زیادی را در برنمی گیرد با این حال از نظر جاذبه های تاریخی، شهرت جهانی دارد و فرقی هم ندارد که بخواهید از برج لندن دیدن کنید و یا سری به قلعه های تاریخی بزنید… شاید هم دوست داشته باشید تا از سازه های ماقبل تاریخ استون هنج که هنوز مانند رازی سر به مهر ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است دیدن کنید… در هر صورت آن قدر جاذبه ی تاریخی شگفت انگیز در این کشور زیاد است که از تعداد زیاد آن ها انگشت به دهان خواهید ماند و با وارد شدن به هر کدام از آن ها احساس می کنید که در ماشین زمان هستید و به گذشته سفر کرده اید.

 

 بهشتی برای دوست داران هنر است
اول از همه این که خوب است بدانید که تعدادی از معروف ترین هنرمندان جهان از کشور انگلستان هستند، حتی تعداد نویسندگان با استعداد و مشهور این کشور هم زبانزد و چشمگیر است و به همین دلیل هم این کشور برای افراد هنر دوستی که به فرهنگ هم علاقه دارد و دوست دارند جایی با غنای هنری و فرهنگی ببینند عالی است. در جای جای شهرها و مناطق این کشور می توان بناهای هنری را مخصوصا در حوزه ی هنرهای مدرن دید اگر دوست دارید تا مجموعه ای از هنرهای مدرن را ببینید بهتر است به Tate Modernبروید و اگر می خواهید مجموعه ای از هنرهای کلاسیک را ببینید باید به گالری ملی (نشنال گالری) بروید.

 

شاید با نقاشی های دیواری گرافیتی آشنایی داشته باشید نقاشی هایی که گاهی طرح ها و کانسپت ها مفهومی دارند و اگر برایتان دیدن این هنرها جالب است بد نیست بدانید که این کشور تعدادی از بهترین هنرمندان در این زمینه را در خود جا و پرورش داده است یعنی تقریبا می توان گفت که بهترین نقاشی های دیواری را در جایی نمی بینید جز انگلستان، نقاشی هایی که در کنار مجسمه ها و تندیس های ساخته شده در خیابان های این کشور  بخشی از دیدنی های انگلستان محسوب می شوند.

 

هیچ کشور اروپایی ای به اندازه انگلستان سنت را خوب اجرا نمی کند!

در کجای این دنیا می توانید مردمانی را پیدا کنید که به دنبال یک قالب کوچک پنیر حاضر باشند از تپه های شیب دار به پایین قل بخورند؟ اما انگلستان دقیقا همین جایی است و کشوری است که علیرغم تمام مدرنی اش با تمام وجود سنت ها را خوب اجرا می کند.

 

آیین حرکات موزون موریس هم یکی دیگر از آن کارهایی است که به صورت سنتی در انگلستان اجرا می شود و از جذاب ترین دیدنی های انگلستان است که از این کشور اروپایی می توان دید.

 

 

صبحانه و غذاهای سنتی انگلیس

حتماً شما هم درباره صبحانه‌های معروف انگلیسی و غذاهای خوشمزه دیگرشان شنیده‌اید؛ فیش اند چیپس، ایتون مس، پودینگ، چای انگلیسی از نام‌های بسیار آشنا هستند.

اگر به زودی عازم انگلیس هستید، باید حتماً برخی از غذاهایی که در این راهنما برایتان گردآوری کرده‌ایم را امتحان کنید. هر کس که ‌بگوید غذاهای انگلیسی کسالت‌بار و بی‌مزه هستند، حتماً خیلی سفر نکرده است! در ادامه شما را با بهترین غذاها و صبحانه معروف انگلیسی آشنا خواهیم کرد. خود را برای کاوش در بین این چیزهای هیجان‌انگیز آماده کنید.

 

۱. فیش اند چیپس
هیچ غذایی به اندازه «فیش اند چیپس» (Fish & Chips) حس و حال بریتانیا را منعکس نمی‌کند. این غذا که شهرتی بین‌المللی دارد، یکی از برترین گزینه‌های فهرست شکم‌گردانی است که به لندن یا هر شهر دیگر در انگلیس سفر می‌کنند. اگر چه بهترین حالت خوردن فیش اند چیپس کنار دریا خواهد بود، اما می‌توانید آن را در شهر لندن هم پیدا کنید. این غذا را به طور سنتی با نخود له شده‌ای که با نمک و سرکه طعم دار شده، می‌خورند.

 

۲. کباب یکشنبه با پودینگ یورک شایر
«کباب یکشنبه» (Sunday Roast) یک سنت انگلیسی تمام عیار است. این غذا را به طور سنتی بین ۱۲ تا ۵ بعد از ظهر یکشنبه‌ها می‌خورند. در کنار کباب یکشنبه که معمولاً از گوشت بوقلمون، گوساله، جوجه، بره یا گزینه‌های گیاهی درست می‌شود، باید حتماً حواستان به «پودینگ یورک شایر» هم باشد. پودینگ یورک شایر که در گذشته با گوشت گوساله میل می‌شد، از کلاسیک‌های واقعی انگلیس در کنار کباب یکشنبه بود. کباب یکشنبه را به صورت سنتی از گوشت، سیب‌زمینی، سس تهیه شده از آب گوشت و سبزیجات درست می‌کنند و حجم زیادی دارد. توصیه می‌کنیم خیلی بعد از خوردن غذا راه نروید!

 

۳. ایتون مس
«ایتون مِس» (Eton Mess) یک دسر خوشمزه و ساده است که نام خود را از یک مدرسه پسرانه پر اعتبار گرفت. این دسر شگفت‌انگیز از خامه، توت فرنگی و «میرَن خرد شده» (crushed meringue) درست می‌شود و از خوراکی‌های کلاسیک این کشور به شمار می‌آید. می‌توانید در بین تنوع فوق‌العاده‌ای که از انواع میوه‌ها یا با بستنی به جای خامه درست می‌شود، لذت ببرید. البته ما اعتقاد داریم که بهترین گزینه برای امتحان کردن همان نسخه کلاسیک، یعنی با توت فرنگی است.

 

۴. پای اند مش
«پای اند مَش» (Pie & Mash) راه زیادی را از استیک ساده با پای قلوه، تا چیزی که اکنون می‌بینید را طی کرده است. امروزه مشتریان تنوع بسیار زیادی از پای‌ را می‌بینند. پای قلوه یک غذای ساده کلاسیک بوده و با سیب‌زمینی زده شده خامه‌ای و سس آب گوشت به شما عرضه می‌شود. این غذای انگلیسی واقعی را نباید از دست داد.

 

۵. بنگرز اند مش
یک غذای کلاسیک دیگر با سیب‌زمینی له شده به عنوان کنار غذا، «بَنگرز اند مش» (Bangers and Mash) است. این غذا از سوسیس و سیب‌زمینی تهیه شده و از خوردنی‌های خوشمزه‌ بریتانیایی به حساب می‌آید که سیر شدن، رضایت‌مندی و گرم شدن در یک روز سرد لندن را برایتان تضمین می‌کند. می‌توانید این غذای لذیذ را در «مادر مَش» (Mother Mash) امتحان کنید. در این رستوران، یک بنگرز اند مش بزرگ تنها به قیمت ۱۰ پوند عرضه می‌شود.

۶. کاکلز
«کاکِلز» (Cockles) اغلب به شکم‌گردان ماجراجو پیشنهاد می‌شود. کاکلزها نوعی صدف کوچک هستند که به طور سنتی به شرق لندن پیوند خورده و در آن‌ جا چندین دهه به عنوان غذایی ارزان و رایج به شمار می‌آیند. این صدف‌ها به صورت خام یا بخارپز میل شده و امروزه می‌توانید آن‌ها را در خواربار فروشی‌ها و برخی از بهترین بازارهای مواد غذایی لندن پیدا کنید. یکی از مناسب‌ترین جاها برای ارزان‌ترین، اصیل‌ترین و خوشمزه‌ترین غذاها «بارو مارکت» (Borough Market) است.

 

۷. صبحانه انگلیسی کامل
یک صبحانه انگلیسی کامل غذایی بسیار مفصل است. به طور سنتی این وعده از سوسیس، تخم‌مرغ، قارچ، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، تُست و نوعی پودینگ تشکیل می‌شود. اگر شب قبل را تا دیر وقت به تفریح و شادمانی سپری کرده‌اید، این صبحانه می‌تواند حسابی حالتان را سر جا بیاورد. یک صبحانه انگلیسی کامل، وعده غذایی ساده، خوشمزه و ارزانی را برایتان ترتیب می‌دهد.

 

۸. پودینگ تافی
پودینگ تافی که خاستگاهش اسکاتلند است، از یک کیک اسفنجی مرطوب با مغز کشمش و خرمای خیسانده‌شده در سس تافی تهیه و با بستنی یا کاستارد ارائه می‌شود. هیچ کلمه‌ای جز «لذیذ» نمی‌تواند این دسر عالی را توصیف کند.

 

۹. چای بعد از ظهر
چای بعد از ظهر، یک سنت اصیل انگلیسی بوده و یکی از بهترین راه‌ها برای لذت بردن از خوراکی‌های خوشمزه انگلیسی و سپری کردن زمان است. معمولاً خوراکی‌های این چای شامل ساندویچ‌های انگشتی کوچک، بستنی، شیرینی‌های مختلف و نوعی کیک به نام «اسکان» (Scone) با مربا می‌شود. چای بعد از ظهر یک تجربه تکرار نشدنی خواهد بود؛ پس حتماً برای آن چند ساعتی را در نظر بگیرید تا به خوبی از تک تک لحظاتش لذت ببرید.

 

۱۰. بیف ولینگتون
احتمالاً این گزینه انگلیسی‌ترین نام در بین سایر موارد را دارد. «بیف ولینگتون» (Beef Wellington) از استیک فیله تشکیل شده که در نانی پف کرده آن را می‌پیچند و سپس برای طبخ آماده می‌کنند. این غذای سیرکننده و هیجان‌انگیز از غذاهای استاندارد کلاسیک بریتانیایی بوده و علیرغم آن چیزی که به نظر می‌رسد، نامش ارتباطی به دوک ولینگتون ندارد! بلکه نام آن از شهر کوچک ولینگتون در نیوزلند گرفته شده است.

 

۱۱. سیب زمینی تنوری
سیب‌زمینی تنوری بین مردم انگلیس طرفداران زیادی دارد. این خوراکی ساده از سیب‌زمینی تنوری شده در فر درست می‌شود که تا حد ترد شدنِ پوسته و نرم شدنِ درونش، پخته می‌شود و سپس داخلش را با کره، مارگارین و مواد دیگری مانند ماهی تن و مایونز، پنیر و لوبیا و غیره می‌خورند. حتی گاهی در خیابان با ون‌هایی برخورد می‌کنید که این سیب زمینی‌های تنوری را به صورت داغ و تازه به شما عرضه می‌کنند.

 

۱۲. پای‌ و کورنیش پاستی
انگلیسی‌ها طرفدار این خوراکی‌های خوشمزه و وسوسه‌کننده هستند. می‌توانید زمانی که عجله دارید، روی آن‌ها حساب کنید. یک پای از خمیری گرد، پر شده با چیزهایی لذیذ مانند سیب زمینی و پنیر، گوشت و سیب‌زمینی و مرغ و قارچ تهیه می‌شود. کورنیش پاستی‌ها هم غذایی مذهبی بوده و به شکل نیم‌دایره درست می‌شوند. نسخه‌های متعددی از این غذا به وجود آمده اما اصیل‌ترینِ آن با گوشت، پیاز، سیب زمینی و شلغم تهیه می‌شود.

فروشگاه تجهیزات سفر
ما با افتخار این امکان رو برای شما فراهم می کنیم تا تجهیزات مورد نیازتون (مرتبط با سفر) رو بصورت آنلاین از فروشگاه های اینترنتی معتبر جهان تهیه کنید. ما محصولات خریداری شده را درب منزل به شما تحویل خواهیم داد.
توضیحات بیشتر